ErfgoedActueel.nl Rotating Header Image

Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht?
Bij het overlijden van een persoon kan de notaris een notariële akte opmaken waarin de notaris feiten vermeldt naar aanleiding van het overlijden van deze persoon. Deze notariële akte noemt men een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht kan meer duidelijkheid tonen over de erfgenamen in een nalatenschap. Of alle erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard bijvoorbeeld. En welke erfgenamen gerechtigd zijn om over goederen te beschikken die in de nalatenschap worden genoemd.

Een verklaring van erfrecht en de notaris

Een verklaring van erfrecht kan alleen worden opgemaakt door een notaris. Een notaris onderzoekt onder andere wie de erfgenamen zijn. Om hier duidelijkheid en zekerheid over te krijgen kijkt de notaris naar de akte van overlijden, in het centraal testamentenregister, de burgerlijke stand, het huwelijksgoederenregister. Wanneer de notaris dit onderzoek heeft afgerond en duidelijk is wie de erfgenamen zijn dan informeert hij de erfgenamen over het feit dat zij erfgenaam zijn. En ook over de keuzemogelijkheden om de nalatenschap te aanvaarden of te weigeren. Een juiste en duidelijke uitleg over het al dan niet aanvaarden van een nalatenschap is erg belangrijk. Het kan namelijk ook zo zijn dat het aanvaarden van een nalatenschap een flinke schuld oplevert voor de erfgenamen.

In welke situaties is een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht geeft de erfgenamen de mogelijkheid om zich als officiële erfgenaam te melden bij bijvoorbeeld bancaire instellingen. En op die manier de nalatenschap af te ronden. Het is absoluut niet ongebruikelijk dat banken na het overlijden van de oorspronkelijke rekeninghouder een verklaring van erfrecht vragen aan de erfgenamen. Zonder deze verklaring van erfrecht willen ze vaak geen geld overmaken aan de erfgenamen. Met een verklaring van erfrecht in handen kunnen de banken wettelijk gezien gerust alle geld overmaken aan de erfgenamen.