ErfgoedActueel.nl Rotating Header Image

Testament maken

Wat is een testament?
Een testament is een notariële akte waarin wordt bepaald naar wie de bezittingen en schulden gaan wanneer iemand overleden is. In het wetboek spreekt men echter niet van een testament. De wet heeft het over een uiterste wil of uiterste wilsbeschikking. Meer specifiek, met een uiterste wil bedoeld men de notariële akte. Met een uiterste wilsbeschikking bedoeld men de inhoud van deze akte of van de uiterste wil.

Zoals gezegd is een testament een door een notaris opgesteld akte waarin u precies kan aangeven aan welke erfgenaam u bepaalde bezittingen of schulden wil nalaten. Wanneer u geen testament laat opstellen bepaald de wet dat uw bloedverwanten al uw bezittingen en schulden erven. Indien u geen bloedverwanten meer heeft of alleen nog verre familieleden is het aan te raden om een testament te laten opstellen.

Wanneer u helemaal geen bloedverwanten of familieleden meer heeft vervalt uw nalatenschap aan de Nederlandse staat. Indien u een testament laat opstellen kunt u aangeven wat er met uw bezittingen moet gebeuren. Mogelijk kan u het ook aan een goed doel schenken. Een testament is in Nederland pas rechtsgeldig wanneer u het door een notaris laat opstellen.

Indien u besloten heeft om een testament te laten opstellen krijgt u naast persoonlijke issues ook te maken met fiscale en wettelijke gevolgen. Er bestaat niet zoiets als de beste invulling van een testament. Dit is namelijk voor iedereen anders. De exacte opmaak van een testament hangt dan ook af van uw persoonlijke en financiële situatie. De meest voorkomende situaties waarvoor mensen een testament laten maken:

  • Een andere verdeling maken van de bezittingen dan volgens de wet is bepaald
  • Het uw erfgenamen financieel zo gunstig mogelijk maken door besparende regelingen op vlak van belastingen te laten opnemen
  • Naaste familie onterven. Kinderen en kleinkinderen houden altijd wel hun wettelijke aandeel