Beheerplan

Er zijn eigenlijk een drietal vragen die door het beheerplan beantwoord worden. Allereerst de vraag, wat hebben we op dit moment? Met deze vraag wordt antwoord gegeven op de huidige staat van een stuk land bijvoorbeeld. Wat staat er allemaal al en welke plannen zijn er ooit al vastgelegd. Een andere vraag die erin voorkomt is, wat wil je? Hiermee wordt beantwoord wat men wil met het stuk land in de toekomst. Moet er beplanting bijkomen of moet het stuk land toegankelijk gemaakt worden voor publiek. Of is het noodzaak om op die plek speciale planten te laten groeien. De laatste en meest belangrijke vraag is eigenlijk, hoe gaan we dat bereiken? Met deze vraag wordt stapsgewijs omschreven wat er daarvoor precies moet gebeuren. Dit kan heel veel houvast geven aan de beheerder van het landgoed. Hij of zij weet gelijk wat er allemaal moet gebeuren.

Beheerplan voor verschillende doeleinden

Een beheerplan kan een goed communicatiemiddel zijn om te laten zien aan belanghebbenden of commissies. Zo kan er een heldere uitleg gegeven worden en bijvoorbeeld budgettering hiervoor vrijgemaakt worden. Een beheerplan kan worden gemaakt voor bosbeheer, landschapsbeheer en bijvoorbeeld waterbeheer. Elk soort beheer heeft een ander plan nodig. Ook gelden voor elk soort beheer andere regels. Voor sommige activiteiten is er bijvoorbeeld een vergunning nodig. Als er een vergunning nodig is voor bepaalde activiteiten is het raadzaam gelijk te beginnen met de aanvraag hiervan als het beheerplan is goedgekeurd. Er kan namelijk wat tijd overheen gaan voordat deze zijn goedgekeurd.

Belangen behartigen

Een beheerplan kan ook worden ingezet om bijvoorbeeld het belang van inwoners te behartigen in een bepaalde streek. Vaak gaat het hierbij om de balans tussen wonen en natuur. Het kan ook zijn dat bewoners zelf met een beheerplan naar de gemeente toe stappen omdat ze het niet eens zijn met een bepaalde gang van zaken. In dit geval is er vaak een commissie bij betrokken die de belangen kan behartigen van de bewoners en ze bijstaat in het proces.