ErfgoedActueel.nl Rotating Header Image

Erfgoed

In onze maatschappij heeft een notaris de rol van neutrale functionaris. Inhoudelijk legt hij afspraken tussen verschillende partijen vast. Deze afspraken legt hij specifiek vast in notariële akten. De notaris is verplicht om alle notariële akten te bewaren in zijn notariaat.

De notariële akten die door de notaris worden bewaard mogen door de notaris worden gedeeld met andere partijen middels officiële kopieën. Net als een advocaat en een arts heeft een notaris ook een beroepsgeheim.Het is wettelijk verplicht om bij het opmaken van een akte een notaris in te schakelen. Zonder tussenkomst van een notaris zou de akte ongeldig zijn.

Deze notariële akte is met name bedoeld om een grotere rechtszekerheid te hebben. In het bewijsrecht heeft de notariële akte dan ook een aanzienlijk sterkere positie dan een niet-notariële akte. Vaak is dit ook de drijfveer om besluiten door een notaris te laten vastleggen.

De taken van een notaris

Een notaris heeft volgende taken:

  • Koopakte
  • Hypotheekakte
  • Testamenten
  • Huwelijksvoorwaarden
  • Geregistreerd partnerschap voorwaarden
  • Oprichtingsakten van vennootschappen
  • Statutenwijzigingen van vennootschappen
  • Stichtingen

Alle notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Notarissen worden gecontroleerd door de Kamer van Toezicht en het Bureau Financieel Toezicht.

Opleiding tot notaris

U kan notaris worden door een universitaire opleiding van notarieel recht te volgen. Deze studie duurt vier jaar. De opleiding van notarieel recht kan u volgen aan zes universiteiten. Vooraleer u tot notaris benoemd kan worden moet u eerst drie jaar een postdoctorale opleiding tot kandidaat-notaris hebben afgerond. En u moet ook minimaal 6 jaar werkervaring in een notariaat hebben.

Belangen behartiger van 1 contractpartij

Tegenwoordig zien we meer en meer dat een notaris zich koppelt aan 1 bepaalde partij. Hij staat dan in voor alle contracten van deze partij. In deze situatie treedt de notaris niet op als onafhankelijke notaris. Uiteraard is het in deze situatie van belang dat hij geen concurrerende partij vertegenwoordigt.